Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Kvalitnější škola

Spolufinancováno EU

                                                                                                                 

KVALITNĚJŠÍ ŠKOLA

Naše mateřská škola, základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Kvalitnější škola, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005582, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu – práce školního asistenta v mateřské škole a v základní škole
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ a ŠD
  • inovativní vzdělávání dětí v mateřské škole, v základní škole a ve školní družině

Doba realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Mléko do škol

Program Mléko do škol běží v ČR od druhé poloviny 90. let 20. století, přičemž v září 1999 do projektu vstoupil stát a od března 2001 tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond. Program pokračuje i po vstupu ČR do EU v roce 2004, ale byl přizpůsoben novým předpisům. Evropská komise tak např. v roce 2008 rozšířila výše zmíněný program o další podporované mléčné výrobky (ochucené kysané mléčné výrobky, neochucené a ochucené čerstvé a tavené sýry atd.). V současné době je program dotován Českou republikou a fondy Evropské unie.

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce do školEvropský projekt Ovoce a zelenina do škol schválila vláda v prosinci roku 2009. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a pomoci tak vytvářet zdravé životní návyky u dětí. Dodávané ovoce a zelenina jsou pro děti zdarma a to nad rámec pravidelného školního stravování. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol.

Fotogalerie na webových stránkách Ovoce a zelenina do škol

Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci pro Afriku je celorepubliková akce společnosti Kola pro Afriku o.p.s. a Gymnázia Ostrava, Hrabůvka, která probíhá pod záštitou MŠMT. Akce je každoročně se opakující jednorázová benefiční aktivita, při které gambijským dětem pomáhají hlavně děti z českých škol a školek. Probíhá obvykle v prosinci či lednu v závislosti na sněhových podmínkách. Cílem je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci spočívá v tom, že za každého sněhuláka se vybírá startovné ve výši 50 Kč. Naše škola je tradičním účastníkem této aktivity.

Přehled o naší činnosti v roce 2023 ZDE.

Odkazy a další informace

Sněhuláci pro Afriku - oficiální webové stránky

Sněhuláci pro Afriku na FB

Sněhuláci pro Afriku na Twitteru