O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Kvalitnější škola

Spolufinancováno EU

                                                                                                                 

KVALITNĚJŠÍ ŠKOLA

Naše mateřská škola, základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Kvalitnější škola, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005582, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu – práce školního asistenta v mateřské škole a v základní škole
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ a ŠD
  • inovativní vzdělávání dětí v mateřské škole, v základní škole a ve školní družině

Doba realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Mléko do škol

Program Mléko do škol běží v ČR od druhé poloviny 90. let 20. století, přičemž v září 1999 do projektu vstoupil stát a od března 2001 tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond. Program pokračuje i po vstupu ČR do EU v roce 2004, ale byl přizpůsoben novým předpisům. Evropská komise tak např. v roce 2008 rozšířila výše zmíněný program o další podporované mléčné výrobky (ochucené kysané mléčné výrobky, neochucené a ochucené čerstvé a tavené sýry atd.). V současné době je program dotován Českou republikou a fondy Evropské unie.

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce do školEvropský projekt Ovoce a zelenina do škol schválila vláda v prosinci roku 2009. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a pomoci tak vytvářet zdravé životní návyky u dětí. Dodávané ovoce a zelenina jsou pro děti zdarma a to nad rámec pravidelného školního stravování. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol.

Fotogalerie na webových stránkách Ovoce a zelenina do škol

Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci pro Afriku je celorepubliková akce společnosti Kola pro Afriku o.p.s. a Gymnázia Ostrava, Hrabůvka, která probíhá pod záštitou MŠMT. Akce je každoročně se opakující jednorázová benefiční aktivita, při které gambijským dětem pomáhají hlavně děti z českých škol a školek. Probíhá obvykle v prosinci či lednu v závislosti na sněhových podmínkách. Cílem je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci spočívá v tom, že za každého sněhuláka se vybírá startovné ve výši 50 Kč. Naše škola je tradičním účastníkem této aktivity.

Přehled o naší činnosti v roce 2023 ZDE.

Odkazy a další informace

Sněhuláci pro Afriku - oficiální webové stránky

Sněhuláci pro Afriku na FB

Sněhuláci pro Afriku na Twitteru