O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Doučování

ZŠ Malečov je zapojena do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Doučování je financováno Evropskou unií Next Generation EU.Více info ZDE.

Projekty

Naše škola se pravidelně zúčastňuje zajímavých projektů zaměřující se na různé oblasti, se kterými se žáci mohou setkat běžně ve svém životě jako např. zdravý životní styl, komunikace a spolupráce a další. Díky těmto školním projektům si děti mohou osvojit nové znalosti a dovednosti, které pak mohou propojit se získanými znalostmi v jednotlivých předmětech a využít je pak v dalších aktivitách. V některých projektech má škola možnost spolupracovat také s jinými školami nebo institucemi v České republice nebo v zahraničí. Od letošního školního roku se naše škola zapojila do těchto projektů: "Společně pro budoucnost", "Pedagog 21. století - vzdělávací program pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ".

Ke stálým projektů naší školy patří "Sněhuláci pro Afriku", "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol".

Mléko do škol

Program Mléko do škol běží v ČR od druhé poloviny 90. let 20. století, přičemž v září 1999 do projektu vstoupil stát a od března 2001 tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond. Program pokračuje i po vstupu ČR do EU v roce 2004, ale byl přizpůsoben novým předpisům. Evropská komise tak např. v roce 2008 rozšířila výše zmíněný program o další podporované mléčné výrobky (ochucené kysané mléčné výrobky, neochucené a ochucené čerstvé a tavené sýry atd.). V současné době je program dotován Českou republikou a fondy Evropské unie.

Pedagog 21. století - vzdělávací program pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ

logo EU MSMT

Naše škola realizuje projekt s názvem Pedagog 21. století - vzdělávací program pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012395, podpořený z výzvy MŠMT - Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP.

Doba realizace projektu je od 1. 12. 2019 do 30. 9. 2022

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce do školEvropský projekt Ovoce a zelenina do škol schválila vláda v prosinci roku 2009. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a pomoci tak vytvářet zdravé životní návyky u dětí. Dodávané ovoce a zelenina jsou pro děti zdarma a to nad rámec pravidelného školního stravování. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol.

Fotogalerie na webových stránkách Ovoce a zelenina do škol

Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci pro Afriku je celorepubliková akce společnosti Kola pro Afriku o.p.s. a Gymnázia Ostrava, Hrabůvka, která probíhá pod záštitou MŠMT. Akce je každoročně se opakující jednorázová benefiční aktivita, při které gambijským dětem pomáhají hlavně děti z českých škol a školek. Probíhá obvykle v prosinci či lednu v závislosti na sněhových podmínkách. Cílem je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci spočívá v tom, že za každého sněhuláka se vybírá startovné ve výši 50 Kč. Letos startuje již čtvrtý ročník této akce, naše škola se zúčastní podruhé.