Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Obecné informace

Mise školy

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Stabilní a kvalifikovaný kolektiv vytváří podmínky rozvíjející tvořivost, radost z poznaného a zároveň zohledňují možnosti, schopnosti a individuální potřeby jednotlivých dětí. Na druhý stupeň od nás odchází žáci samostatní a vybavení potřebnými dovednostmi.


Vize školy

„Škola, do které chodíme rádi“

Chceme být školou:

  • do které všichni chodí rádi a cítí se v ní bezpečně;
  • poskytující kvalitní vzdělávání i výchovu;
  • otevřenou, komunikující a spolupracující;
  • rozvíjející optimálním způsobem možnosti jak žáků nadaných, tak různým způsobem znevýhodněných, aby každý z nich objevil a naplno rozvinul svůj individuální potenciál;
  • vedoucí k samostatnosti a odpovědnosti za sebe sama;
  • podporující vzájemnou spolupráci, vzájemný respekt a ochotu pomoci;
  • vytvářející podmínky pro rozvoj všech složek zdraví každého dítěte, žáka i zaměstnance školy;
  • spjatou s aktivním životem obce.

Výchovná činnost v mateřské škole je vedena podle školního vzdělávacího programu "Kdo si hraje nezlobí".

Na základní škole se pak pracuje podle školního vzdělávacího programu "Kdo se učí, nezdivočí".

Škola má od 1. 1. 2003 právní subjektivitu. Od 10. 8. 2006 je do školského rejstříku zapsána novým přesným názvem "Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace".

Zřizovatelem školy je obec Malečov.