Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Metoda čtení Sfumato

V ZŠ Malečov učíme žáky číst technikou splývavého čtení pomocí metodiky SFUMATO.

Naše paní učitelky absolvovaly semináře a letní školu SFUMATO a získávají další zkušenosti.

Každý žáček si v naší první třídě tvary písmene a jeho zvukovou stránku doslova prožije všemi smysly a díky tomu také pevně zafixuje. Každému písmenku - nácviku jeho správného čtení a rozpoznání všech jeho tvarů - je věnován vždy celý týden výuky. Žáci se učí při vyslovování správně dýchat, tvořit tón a intonovat. Jde o metodu syntetickou, založenou na periferním načítání a hlasité expozici hlásek, které se plynule skládají ve slovo. Slovo je od začátku bráno jako celek a tím je také zachován jeho význam. Rozvíjí se slovní zásoba a bez ohledu na individuální tempo čtou děti s porozuměním.

www.sfumato.cz/metodika-sfumato

Sfumato® (Splývavé čtení ®) | Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět.

Čtení s porozuměním je ukryto v rychlosti zpracování CNS. Dosud žádná metodika neumožnila dítěti volit své vlastní tempo učení čtení. Metodika „Sfumato“ spadá do oblasti inkluzivního myšlení („inkluzivní výchova a vzdělávání“), tzn. že v sobě obsahuje individuální přístup s respektováním věkových zvláštností.

www.sfumato.cz