O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Projekty

Naše škola se pravidelně zúčastňuje zajímavých projektů zaměřující se na různé oblasti, se kterými se žáci mohou setkat běžně ve svém životě jako např. zdravý životní styl, komunikace a spolupráce a další. Díky těmto školním projektům si děti mohou osvojit nové znalosti a dovednosti, které pak mohou propojit se získanými znalostmi v jednotlivých předmětech a využít je pak v dalších aktivitách. V některých projektech má škola možnost spolupracovat také s jinými školami nebo institucemi v České republice nebo v zahraničí. Od letošního školního roku se naše škola zapojila do těchto projektů: "Společně do života", "Pedagog 21. století - vzdělávací program pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ" a "Podpora rozvoje digitální gramotnosti".

V letech 2017 až 2019 se škola zapojila do projektu Škola všem, financovaný z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“. V předchozích školních letech se škola dále zúčastnila např. projektů  "Dotyková zařízení ve výuce" a  "EU - peníze školám".

Ke stálým projektů naší školy patří "Sněhuláci pro Afriku", "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol".