Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Kluby, kroužky, doučování

Kluby, kroužky, doučování

Vážení rodiče,

ve šk. roce 2023/24 nabízíme žákům níže uvedené zájmové a vzdělávací činnosti.

Provoz kroužků a doučování zahájíme v pondělí 2. října 2023.

Zájem o účast žáka na kroužku sdělte škole prostřednictvím formuláře, který obdržíte od třídních učitelů.

Ohledně výběru žáků na doučování kontaktují vyučující příslušné rodiče.

Činnost kroužku bude zahájena v případě, že se přihlásí dostatečný počet žáků.

PO

Hodina sportování v ŠD 1

14:00 – 15:00

Mgr. Peter Daško

ÚT

Příroda kolem nás2

14:10 – 15:10

Helena Machačová

ST

Tvořivá dílna3

13:00 – 14:30

Mgr. art. Jarmila Tlustá

ČT

Kuchtíci 4

Myslivecký kroužek 5

14:00 – 15:30

15:00 – 16:00

Dana Pova

Josef Mojžíš, Ivo Opravil

1 Hodina sportování probíhá v pondělí od 14:00 do 15:00. Netřeba se přihlašovat. Účastní se děti ze školní družiny, které mají v daný den zájem sportovat.

2 Nově nabízíme kroužek o poznávání živé i neživé přírody a jejích zákonitostí ve všech ročních obdobích a na vlastní kůži. Děti budou poznávat, pozorovat, zkoumat, sbírat a pečovat.

Příroda kolem nás: 600,-Kč/pololetí.

3 Kroužek „Tvořivá dílna“, vede výtvarnice Mgr. art. Jarmilou Tlustou.

Tvořivá dílna: 600,-Kč/pololetí.

4 Kuchtíci (vaření) se koná každý druhý týden, střídavě s Mysliveckým kroužkem.

Kuchtíci: 300,-Kč/pololetí          + 100,-Kč měsíčně (na suroviny – dle potřeby).

5 Myslivecký kroužek se koná každý druhý týden, střídavě s Kuchtíky.

Myslivecký kroužek: 300,-Kč/pololetí