O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Kluby, kroužky, doučování

Kluby, kroužky, doučování

Vážení rodiče,

ve šk. roce 2023/24 nabízíme žákům níže uvedené zájmové a vzdělávací činnosti.

Provoz kroužků a doučování zahájíme v pondělí 2. října 2023.

Zájem o účast žáka na kroužku sdělte škole prostřednictvím formuláře, který obdržíte od třídních učitelů.

Ohledně výběru žáků na doučování kontaktují vyučující příslušné rodiče.

Činnost kroužku bude zahájena v případě, že se přihlásí dostatečný počet žáků.

PO

Hodina sportování v ŠD 1

14:00 – 15:00

Mgr. Peter Daško

ÚT

Příroda kolem nás2

14:10 – 15:10

Helena Machačová

ST

Tvořivá dílna3

13:00 – 14:30

Mgr. art. Jarmila Tlustá

ČT

Kuchtíci 4

Myslivecký kroužek 5

14:00 – 15:30

15:00 – 16:00

Dana Pova

Josef Mojžíš, Ivo Opravil

1 Hodina sportování probíhá v pondělí od 14:00 do 15:00. Netřeba se přihlašovat. Účastní se děti ze školní družiny, které mají v daný den zájem sportovat.

2 Nově nabízíme kroužek o poznávání živé i neživé přírody a jejích zákonitostí ve všech ročních obdobích a na vlastní kůži. Děti budou poznávat, pozorovat, zkoumat, sbírat a pečovat.

Příroda kolem nás: 600,-Kč/pololetí.

3 Kroužek „Tvořivá dílna“, vede výtvarnice Mgr. art. Jarmilou Tlustou.

Tvořivá dílna: 600,-Kč/pololetí.

4 Kuchtíci (vaření) se koná každý druhý týden, střídavě s Mysliveckým kroužkem.

Kuchtíci: 300,-Kč/pololetí          + 100,-Kč měsíčně (na suroviny – dle potřeby).

5 Myslivecký kroužek se koná každý druhý týden, střídavě s Kuchtíky.

Myslivecký kroužek: 300,-Kč/pololetí