O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Společně pro budoucnost


Naše mateřská školka a základní škola společně realizovaly projekt s názvem Společně pro budoucnost registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019791, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.
Doba realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.
Projekt byl zaměřen na:
- personální podporu – školní asistent v mateřské škole i v základní škole
- doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
- projektové dny mateřské školy a základní školy
Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.
Tento projekt byl spolufinancován EU.
Bližší informace ZDE

Modernizujeme školní kuchyň

V průběhu roku 2022-2023 byl realizován projekt Modernizujeme školní kuchyň, spolufinancovaný Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Labské skály, z.s.
Modernizovaná zařízení zefektivnila provoz školní kuchyně, umožňují kvalitní uchovávání potravin a snadnější přípravu pokrmů v souladu s moderními trendy školního stravování.

Doučování

ZŠ Malečov je zapojena do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Doučování je financováno Evropskou unií Next Generation EU.Více info ZDE.

Společně do života

logo EU MSMT

Naše mateřská škola, základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Společně do života, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013603, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Pedagog 21. století - vzdělávací program pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ

logo EU MSMT

Naše škola realizuje projekt s názvem Pedagog 21. století - vzdělávací program pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012395, podpořený z výzvy MŠMT - Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP.

Doba realizace projektu je od 1. 12. 2019 do 30. 9. 2022

Škola všem

Naše základní škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA VŠEM, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007204,

podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

 

Projekt je zaměřen na

Pohyb a výživa - měření

Vzhledem k tomu, že měření žáků v programu Pohyb a Výživa probíhá jen v některých školách, domluvili jsme si měření vlastní. Pozvali jsme k nám do školy výživového poradce pana Michala Mikšovského z Výživového poradenství Ústí nad Labem, který naše žáčky přeměřil speciálním přístrojem InBody 230 a údaje vyhodnotil. Celé měření i odborná analýza je sponzorským darem škole od pana Michala Mikšovského. Děkujeme mnohokrát za ochotu, technické zajištění a odbornou pomoc.

EU peníze školám

Projekt EU peníze školám byl odstartován v květnu 2010, kdy MŠMT vyhlásilo výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Tento projekt byl financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OPVK) a jeho hlavním smyslem bylo podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické: