Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Proběhlé projekty

Škola všem

Naše základní škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA VŠEM, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007204,

podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

 

Projekt je zaměřen na

Projekt je zaměřen na extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ. V průběhu realizace projektu budou na naší škole probíhat tyto aktivity

  • Čtenářský klub pro žáky naší školy
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro naše žáky
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu na ZŠ je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

logo EU MSMT