Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Alergeny v potravinách

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum
od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem.

Legislativa

 • EU - 2000/13/EC do 13. 12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 článek 21
 • ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákopvých výrobků, §8 odstavec 10

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Seznam a číselné označení potravinových alergenů,
které podléhají legislativnímu označení dle směrnice 1169/11 EU

 1. alergenyobiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
 2. korýši a výrobky z nich
 3. vejce a výrobky z nich
 4. ryby a výrobky z nich
 5. podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
 6. sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. mléko a výrobky z něj
 8. skořápkové plody a výrobky z něj - jedná se o všechny druhy ořechů
 9. celer a výrobky z něj
 10. hořčice a výrobky z ní
 11. sezamová semena (sézam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. měkkýši a výrobky z nich

Značení alergenů je jen informační požadavek.

Zákonné ustanovení určuje

„Jasně a zřetelně označit“ strávníkům, že je alergenní složka v potravině přítomna, ale nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníka. Tuto skutečnost si musí hlídat každý sám. Jídelna má pouze funkci informační.

Označení přítomnosti alergenů bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku. Přecitlivělost na některý alergen nelze spojovat s dietním stravováním.

Důležité odkazy

Obecné informace

Ve školní jídelně je zajišťováno stravování dětí MŠ a ZŠ a zaměstnanců zařízení. Všechna jídla jsou připravována dle platných receptur a výživových norem s přihlédnutím k požadavkům na správnou výživu, pestrost pokrmů a doporučení KHS.

Vedoucí školní jídelny: Dana Pova
Telefon: 603 271 985
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Řád školní jídelny

Soubor ke stažení.

SMĚRNICE č. 8/2019

Řád školní jídelny ZŠ a MŠ

Číslo jednací: 2019/ŠM/034
Skartační znak: V5

Obsah:

 • ČL. 1 - Úvod, všeobecná ustanovení

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ (články 2 – 8)

 • ČL. 2 - Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
 • ČL. 3 - Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • ČL. 4 - Provoz a vnitřní režim jídelny ZŠ
 • ČL. 5 - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 • ČL. 6 - Zacházení s majetkem ŠJ
 • ČL. 7 - Řád školní jídelny
 • ČL. 8 - Sankce za porušení řádu

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ (články 9 – 12)

 • ČL. 9 - Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
 • ČL. 10 - Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • ČL. 11 - Provoz a vnitřní režim jídelny MŠ
 • ČL. 12 - Zajištění bezpečnosti a ochrany dětí zdraví a žáků
 • ČL. 13 - Sanitační řád jídelen MŠ, ZŠ a kuchyně
 • ČL. 14 - Provozní řád školní kuchyně
 • ČL. 15 - Provoz
 • ČL. 16 - Stroje a zařízení
 • ČL. 17 - Likvidace odpadů
 • ČL. 18 - Zajištění závodního stravování
 • ČL. 19 - Právo na oběd
 • ČL. 20 - Závodní stravování důchodců
 • ČL. 21 - Závodní stravování a provoz školní kuchyně ZŠ a MŠ
 • ČL. 22 - Přihlašování a odhlašování strávníků
 • ČL. 23 - Placení obědů zaměstnanců
 • ČL. 24 - Absence zaměstnanců
 • ČL. 25 - Účinnost

Účinnost: 1. 4. 2019

Vydal: Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace

Zpracoval: Mgr. Peter Daško

Schválil: Mgr. Peter Daško

Počet stran: 12

Počet příloh: 0

Soubor ke stažení.