Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Plány

Týdenní plány ZŠ i MŠ, organizace školního roku

Bakalláři

Online třídní kniha

Office 365

Microsoft online služby

Facebook školy

Fotogalerie školních akcí

Piknik ve středu 19. 6. 2024 od 15:30

2024 06 19 Piknik

Provoz MŠ a výše úplaty během prázdnin a v novém šk. roce

Po projednání se zřizovatelem oznamuji přerušení provozu MŠ od 8. 7. 2024 do 16. 8. 2024

a přerušení provozu ŠD od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024.

Celková výše úplaty za předškolní vzdělávání za červenec a srpen 2024 činí 255 Kč (dohromady).

Výše úplaty je stanovena podle § 6 odstavec 4 vyhlášky 14/2005 sb.

(Vzorec pro výpočet:          úplata : počet pracovních dnů za měsíc x počet dnů provozu MŠ).

__________________________________________

Od 1. 9. 2024 se mění výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ na 500 Kč/měsíc.

__________________________________________

Pro školní rok 2024/2025 (od 1. 9. 2024) se mění výše úplaty za školní družinu na 150 Kč/měsíc (750 Kč/pol.).

__________________________________________

Výše stravného se nemění:

MŠ                  děti do 6 let                38 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)

                        děti starší 6 let           42 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)

ZŠ                    žáci do 10 let              28 Kč (oběd)

                        žáci nad 10 let            30 Kč (oběd)

Mgr. Peter Daško

ředitel ZŠ a MŠ

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Č. j.: 2024/ŠM/065

V Malečově dne 16. 5. 2024

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl, že:

vyhovuje žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci ve školním 2024/2025, kterým bylo při zápisu 2. 5. 2024 přiděleno toto registrační číslo:

1

2

3

4

5

                                                                                                             

 Mgr. Peter Daško

ředitel školy

Připravované akce

Informace k připravovaným akcím obdržíte od třídních učitelů.

24. 4. Malečovská olympiáda

29. 4. Dopravní výchova - žáci 4. + 5. r.

9. 5. Noc skřítků (přespání ve škole – „trénink na školu v přírodě)

20. 5. – 24. 5. Škola v přírodě (RS Aero Holany)

6. 6. Praha hravě – vlastivědný výlet - žáci 4. + 5. r.

19. 6. od 15:30 Piknik s rodiči

Termín zápisu do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční

ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 12:00 do 17:00 hod.
 

Potřebné dokumenty a informace naleznete ZDE.

 

Den otevřených dveří 22. 2. 2024

DOD 2024

Kroužky ve školním roce 2023/2024

Informace o připravovaných kroužcích v ZŠ naleznete ZDE.
Každý žák obdrží od třídního učitele přihlášku s přehledem kroužků, kam můžete dítě přihlásit. Po vyplnění odevzdejte třídním učitelům.

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl, že:

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2023 školního roku 2023/2024 u dětí, jimž bylo v den zápisu přiděleno toto registrační číslo:

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Č. j.: 2023/ŠM/054

V Malečově dne 24. 4. 2023

 

Mgr. Peter Daško

ředitel školy

Výuka plavání

Vážení rodiče,

výuka plavání bude probíhat v níže uvedených termínech v plavecké hale na Klíši v Ústí nad Labem. Při výuce naše škola opět spolupracuje s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Vzhledem k časové náročnosti, spojené s výukou a dopravou do bazénu a zpět, je upravený rozvrh. Odjezd na plavání bude v 8:20. Po návratu do školy budou žáci pokračovat ve výuce dle rozvrhu.

Dbejte na to, aby byli žáci před odjezdem na plavání pořádně nasnídaní. 

Škola hradí veškeré náklady spojené s výukou plavání.

Vybavení dětí k výuce plavání: Plavky, mýdlo, ručník, sáček na boty, (hřeben, krém). Teplé oblečení a čepice.
Nezapomeňte na svačinu a pití.

Děti bez potřebné výbavy je učitel povinen ponechat ve škole. Na výuku plavání neodjedou také děti očividně nemocné. Pokud se Vaše dítě nebude moct daný den účastnit výcviku, prosíme o včasné omluvení (výuka plavání je povinná).

Rozvrh plaveckého výcviku

Den

Datum

Výuka v bazénu

Středa

22.02.2023

09:00-10:30

Středa

08.03.2023

09:00-10:30

Středa

15.03.2023

09:00-10:30

Středa

22.03.2023

09:00-10:30

Středa

29.03.2023

09:00-10:30

Středa

05.04.2023

09:00-10:30

Středa

12.04.2023

09:00-10:30

Středa

19.04.2023

09:00-10:30

Středa

26.04.2023

09:00-10:30

Středa

03.05.2023

09:00-10:30

 

ROZVRH  HODIN  1. ročník         

           1      2      3      4      5          

PO     ČJ    ČJ     AJ    ČJ    VV          

ÚT     ČJ    M     PR    M   ČJ            

ST      ČJ    PLAVÁNÍ   VV                

ČT      M    ČJ     PČ    ČJ                                                   

     ČJ    M    PR   HV

ROZVRH  HODIN  2. ročník         

           1      2      3      4      5          

PO    ČJ    M     ČJ     PR    ČJ         

ÚT     ČJ   VV    M     PČ    ČJ          

ST      PR   PLAVÁNÍ    ČJ                   

ČT     ČJ    M     AJ     ČJ

    M    M    ČJ     HV

ROZVRH  HODIN  3. ročník

           1      2      3      4      5    

PO    ČJ     M     ČJ    PR    AJ

ÚT     ČJ    VV    M    PČ

ST      PR  PLAVÁNÍ     ČJ    AJ

ČT     ČJ     AJ     M     ČJ    ČJ

    M    M     ČJ     HV

ROZVRH  HODIN  4. ročník

           1      2      3      4      5     6      7

PO     M    ČJ     M    VL

ÚT     M    M     PŘ   AJ            ICT   PČ

ST      ČJ   PLAVÁNÍ   AJ    HV

ČT     M    ČJ     ČJ    AJ    PŘ

    VL   ČJ     M    VV   ČJ

ROZVRH  HODIN  5. ročník

           1      2      3      4      5     6      7

PO     M    ČJ     M     ČJ    VL

ÚT     M    VV    PŘ    AJ           ICT   PČ

ST      ČJ    PLAVÁNÍ    AJ   HV

ČT      M    ČJ     ČJ    AJ    PŘ

    ČJ    ČJ     M    VV    VL