O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Plány

Týdenní plány ZŠ i MŠ, organizace školního roku

Bakaláři

Online třídní kniha

Office 365

Microsoft online služby

Facebook školy

Fotogalerie školních akcí

Závěr školního roku - pozor změna

Vážení rodiče a milé děti.

Posledních několik málo informací k závěru školního roku:

Vzhledem k nevyzpytatelnosti počasí rušíme páteční výlet na koupaliště v Brné.
 
25.6., pátek - odevzdání učebnic
 
28. 6., pondělí - Sportovní den - prosíme, aby žáci měli vhodné oblečení, výuka pro všechny končí v 11:20
29. 6., úterý - úklid třídy, výuka pro všechny končí v 11:20
30. 6., středa - předávání vysvědčení (ve venkovní třídě), předpokládány konec je v 9:00, oběd v 11:20 a družina bude do 13:00.

Potvrzení o testu na covid-19

 

Vážení rodiče,

školy nemají povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod.

Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, dokládat čestným prohlášením.

VZOR čestného prohlášení ZDE.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Č. j.: 2021/ŠM/059

V Malečově dne 27. 5. 2021

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl, že:

vyhovuje žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci ve školním 2021/2022, kterým bylo při zápisu 13. 5. 2021 přiděleno toto registrační číslo:

1

2

3

4

5

Mgr. Peter Daško
ředitel školy

Zrušení školy v přírodě

Vážení rodiče,

bohužel jsme nuceni zrušit školu v přírodě (ŠVP) v termínu 31. 5. - 4. 6. 2021.

Za současných podmínek a s neúplnými informacemi, které mají školy k dispozici, nelze akci realizovat.

Školu v přírodě jsme nevzdali. Pokud se ve středisku uvolní nějaký pozdější červnový termín + podmínky k realizaci ŠVP budou akceptovatelné, rádi bychom vyjeli.

Nevyjde-li červen, hledáme možnosti pro konání ŠVP v září.

Aktuální podmínky provozu školy

 

Od 17. 5. 2021 se na území celé České republiky ruší povinnost homogenních tříd a skupin.

Od 17. 5. 2021 ve školních družinách na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

 
=>   Od pondělí 17. 5. 2021 obnovujeme ranní provoz školní družiny v ZŠ.
 
 
Testování žáků na covid-19 bude probíhat 1x týdně v pondělí v prostorách chodby školy.
 
Žáci budou opět využívat šatny.
 
Ukončení výuky a odchod domů po obědě bude dle běžného rozvrhu.
 
 
 

Od 10. 5. 2021 není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

Žáci ZŠ a zaměstnanci jsou testování 1x týdně antigenními testy dodanými státem. Děti v MŠ se netestují.

 
 
 
 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Č. j.: 2021/ŠM/031

V Malečově dne 20. 4. 2021

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl, že:

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2021 školního roku 2021/2022 u dětí, jimž bylo v den zápisu přiděleno toto registrační číslo:

1

2

3

4

5

6

Mgr. Peter Daško

ředitel školy

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

úvodem Vám chceme poděkovat za spolupráci a přístup Vás a Vašich dětí k distanční výuce. Situace byla velmi náročná pro všechny zúčastněné.

Ve středu 21. 4. 2021 se koná pedagogická rada za 3. čtvrtletí. Na ni obvykle navazují třídní schůzky. Vzhledem k současné situaci se nebudou konat v klasické podobě. Po pedagogické radě obdržíte emailem od třídních učitelů slovní hodnocení žáka. S vyučujícími se následně můžete domluvit na individuální konzultaci (a její podobě - telefonicky, emailem, videohovor). Stejně tak je Vám k dispozici i ředitel školy.

Kontakty na vyučující

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Na odkazu ZDE naleznete informace k provozu ZÁKLADNÍ školy od 12. 4. 2021.
 
V případě nejasností se obraťte na třídní učitele, případně ředitele školy.
Poslední úprava ZŠ: 12. 4. 2021 (úprava organizace testování, úprava času odchodu jednotlivých tříd na oběd).
 
 
ROZVRHY HODIN:
 

Testování dětí a žáků

Vážení rodiče,
 
sdílíme informační web MŠMT ČR a NPI ČR pro rodiče ohledně testování dětí a žáků.