Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Plány

Týdenní plány ZŠ i MŠ, organizace školního roku

Bakalláři

Online třídní kniha

Office 365

Microsoft online služby

Facebook školy

Fotogalerie školních akcí

Termín zápisu do 1. ročníku ZŠ a zápisu do MŠ

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční

ve čtvrtek 11. 4. 2024 od 12:00 do 17:00 hod.
 

Potřebné dokumenty a informace naleznete ZDE.

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční

ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 12:00 do 17:00 hod.
 

Potřebné dokumenty a informace naleznete ZDE.

Den otevřených dveří 22. 2. 2024

DOD 2024

Kroužky ve školním roce 2023/2024

Informace o připravovaných kroužcích v ZŠ naleznete ZDE.
Každý žák obdrží od třídního učitele přihlášku s přehledem kroužků, kam můžete dítě přihlásit. Po vyplnění odevzdejte třídním učitelům.

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl, že:

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2023 školního roku 2023/2024 u dětí, jimž bylo v den zápisu přiděleno toto registrační číslo:

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Č. j.: 2023/ŠM/054

V Malečově dne 24. 4. 2023

 

Mgr. Peter Daško

ředitel školy

Výuka plavání

Vážení rodiče,

výuka plavání bude probíhat v níže uvedených termínech v plavecké hale na Klíši v Ústí nad Labem. Při výuce naše škola opět spolupracuje s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Vzhledem k časové náročnosti, spojené s výukou a dopravou do bazénu a zpět, je upravený rozvrh. Odjezd na plavání bude v 8:20. Po návratu do školy budou žáci pokračovat ve výuce dle rozvrhu.

Dbejte na to, aby byli žáci před odjezdem na plavání pořádně nasnídaní. 

Škola hradí veškeré náklady spojené s výukou plavání.

Vybavení dětí k výuce plavání: Plavky, mýdlo, ručník, sáček na boty, (hřeben, krém). Teplé oblečení a čepice.
Nezapomeňte na svačinu a pití.

Děti bez potřebné výbavy je učitel povinen ponechat ve škole. Na výuku plavání neodjedou také děti očividně nemocné. Pokud se Vaše dítě nebude moct daný den účastnit výcviku, prosíme o včasné omluvení (výuka plavání je povinná).

Rozvrh plaveckého výcviku

Den

Datum

Výuka v bazénu

Středa

22.02.2023

09:00-10:30

Středa

08.03.2023

09:00-10:30

Středa

15.03.2023

09:00-10:30

Středa

22.03.2023

09:00-10:30

Středa

29.03.2023

09:00-10:30

Středa

05.04.2023

09:00-10:30

Středa

12.04.2023

09:00-10:30

Středa

19.04.2023

09:00-10:30

Středa

26.04.2023

09:00-10:30

Středa

03.05.2023

09:00-10:30

 

ROZVRH  HODIN  1. ročník         

           1      2      3      4      5          

PO     ČJ    ČJ     AJ    ČJ    VV          

ÚT     ČJ    M     PR    M   ČJ            

ST      ČJ    PLAVÁNÍ   VV                

ČT      M    ČJ     PČ    ČJ                                                   

     ČJ    M    PR   HV

ROZVRH  HODIN  2. ročník         

           1      2      3      4      5          

PO    ČJ    M     ČJ     PR    ČJ         

ÚT     ČJ   VV    M     PČ    ČJ          

ST      PR   PLAVÁNÍ    ČJ                   

ČT     ČJ    M     AJ     ČJ

    M    M    ČJ     HV

ROZVRH  HODIN  3. ročník

           1      2      3      4      5    

PO    ČJ     M     ČJ    PR    AJ

ÚT     ČJ    VV    M    PČ

ST      PR  PLAVÁNÍ     ČJ    AJ

ČT     ČJ     AJ     M     ČJ    ČJ

    M    M     ČJ     HV

ROZVRH  HODIN  4. ročník

           1      2      3      4      5     6      7

PO     M    ČJ     M    VL

ÚT     M    M     PŘ   AJ            ICT   PČ

ST      ČJ   PLAVÁNÍ   AJ    HV

ČT     M    ČJ     ČJ    AJ    PŘ

    VL   ČJ     M    VV   ČJ

ROZVRH  HODIN  5. ročník

           1      2      3      4      5     6      7

PO     M    ČJ     M     ČJ    VL

ÚT     M    VV    PŘ    AJ           ICT   PČ

ST      ČJ    PLAVÁNÍ    AJ   HV

ČT      M    ČJ     ČJ    AJ    PŘ

    ČJ    ČJ     M    VV    VL

 

Den otevřených dveří 22. 2. 2023

DOD 2023

Aktuální informace - prosinec

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. 12. 2022 a končí v pondělí 2. 1. 2023.

 

V době vánočních prázdnin 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 bude přerušen provoz mateřské školy a ŠD.

 

Výuka začne v úterý 3. ledna 2023.

 

Informace k připravované škole v přírodě s možností lyžování (Bedřichov, 19.-24.3.2023) ZDE.

 

Organizace školního roku ZDE.

Zájmová a vzdělávací činnost ve šk. roce 2022/2023

Vážení rodiče,

ve šk. roce 2022/23 nabízíme žákům níže uvedené zájmové a vzdělávací činnosti.

Zájem o účast žáka na kroužku sdělte škole prostřednictvím formuláře, který obdržíte od třídních učitelů.

Ohledně výběru žáků na doučování kontaktují vyučující příslušné rodiče.

Činnost kroužku bude zahájena v případě, že se přihlásí dostatečný počet žáků.

Z důvodu pracovního vytížení lektorky nejsme bohužel schopni nabídnout kroužek angličtiny.

V průběhu roku budeme usilovat o rozšíření nabídky zájmové činnosti.

 

PO

Tvořivá dílna1

13:30 – 15:00

Mgr. art. Jarmila Tlustá

ÚT

Doučování

13:00 – 14:00

Mgr. Bedřiška Pakandlová

ST

Hodina sportování v ŠD 2

14:00 – 15:00

Mgr. Peter Daško

ČT

Doučování

Kuchtíci 3

Myslivecký kroužek 4

12:00 – 13:00

14,00 - 15,30

15,00 - 16,00

Mgr. Eva Beránková

Dana Pova

Josef Mojžíš, Ivo Opravil

  

1 Kroužek „Tvořivá dílna“, vede výtvarnice Mgr. art. Jarmilou Tlustou.

Tvořivá dílna: 600,-Kč/pololetí.

2 Hodina sportování probíhá ve středu od 14:00 do 15:00. Netřeba se přihlašovat. Účastní se děti ze školní družiny, které mají v daný den zájem sportovat.

3 Kuchtíci (vaření) se koná každý druhý týden, střídavě s Mysliveckým kroužkem.

Kuchtíci: 300,-Kč/pololetí          + 100,-Kč měsíčně (na suroviny – dle potřeby).

4 Myslivecký kroužek se koná každý druhý týden, střídavě s Vařením.

Myslivecký kroužek: 300,-Kč/pololetí