Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Plány

Týdenní plány ZŠ i MŠ, organizace školního roku

Bakalláři

Online třídní kniha

Office 365

Microsoft online služby

Facebook školy

Fotogalerie školních akcí

Piknik ve středu 19. 6. 2024 od 15:30

2024 06 19 Piknik

Provoz MŠ a výše úplaty během prázdnin a v novém šk. roce

Po projednání se zřizovatelem oznamuji přerušení provozu MŠ od 8. 7. 2024 do 16. 8. 2024

a přerušení provozu ŠD od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024.

Celková výše úplaty za předškolní vzdělávání za červenec a srpen 2024 činí 255 Kč (dohromady).

Výše úplaty je stanovena podle § 6 odstavec 4 vyhlášky 14/2005 sb.

(Vzorec pro výpočet:          úplata : počet pracovních dnů za měsíc x počet dnů provozu MŠ).

__________________________________________

Od 1. 9. 2024 se mění výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ na 500 Kč/měsíc.

__________________________________________

Pro školní rok 2024/2025 (od 1. 9. 2024) se mění výše úplaty za školní družinu na 150 Kč/měsíc (750 Kč/pol.).

__________________________________________

Výše stravného se nemění:

MŠ                  děti do 6 let                38 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)

                        děti starší 6 let           42 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)

ZŠ                    žáci do 10 let              28 Kč (oběd)

                        žáci nad 10 let            30 Kč (oběd)

Mgr. Peter Daško

ředitel ZŠ a MŠ

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Č. j.: 2024/ŠM/065

V Malečově dne 16. 5. 2024

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl, že:

vyhovuje žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci ve školním 2024/2025, kterým bylo při zápisu 2. 5. 2024 přiděleno toto registrační číslo:

1

2

3

4

5

                                                                                                             

 Mgr. Peter Daško

ředitel školy

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Č. j.: 2024/ŠM/050

V Malečově dne 25. 4. 2024

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl, že:

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2024 školního roku 2024/2025 u dětí, jimž bylo v den zápisu přiděleno toto registrační číslo:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Mgr. Peter Daško

ředitel školy

Připravované akce

Informace k připravovaným akcím obdržíte od třídních učitelů.

24. 4. Malečovská olympiáda

29. 4. Dopravní výchova - žáci 4. + 5. r.

9. 5. Noc skřítků (přespání ve škole – „trénink na školu v přírodě)

20. 5. – 24. 5. Škola v přírodě (RS Aero Holany)

6. 6. Praha hravě – vlastivědný výlet - žáci 4. + 5. r.

19. 6. od 15:30 Piknik s rodiči

Termín zápisu do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční

ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 12:00 do 17:00 hod.
 

Potřebné dokumenty a informace naleznete ZDE.

 

Den otevřených dveří 22. 2. 2024

DOD 2024

Kroužky ve školním roce 2023/2024

Informace o připravovaných kroužcích v ZŠ naleznete ZDE.
Každý žák obdrží od třídního učitele přihlášku s přehledem kroužků, kam můžete dítě přihlásit. Po vyplnění odevzdejte třídním učitelům.

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl, že:

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Malečov, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2023 školního roku 2023/2024 u dětí, jimž bylo v den zápisu přiděleno toto registrační číslo:

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Č. j.: 2023/ŠM/054

V Malečově dne 24. 4. 2023

 

Mgr. Peter Daško

ředitel školy