O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Plány

Týdenní plány ZŠ i MŠ, organizace školního roku

Bakaláři

Online třídní kniha

Office 365

Microsoft online služby

Facebook školy

Fotogalerie školních akcí

Vánoční přání

Vánoční přání 2021 web

Přerušení provozu MŠ a ŠD během vánočních prázdnin

V době vánočních prázdnin 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 bude přerušen provoz mateřské školy a školní družiny. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

Děti a žáky přivítáme ve škole v pondělí 3. 1. 2022.

IQ Landia / IQ Park Liberec 23. 11. 2021

Návštěva vědecko-zábavního centra IQ Landia / IQ Park Liberec

Úterý 23. 11. 2021

Příchod žáků do školy nejpozději do 7:15!

Návrat do Malečova cca. 16:00 (odjezd z Liberce v 14:20)

Žáci 1. - 3. ročníku navštíví IQ Park + laboratoře (cena 150,-Kč)

Žáci 4.-5. ročníku navštíví IQ Landii + laboratoře (cena 200,-Kč)

Doprava: Autobus. Náklady za dopravu jsou hrazeny z projektu IKAP A2, žáci neplatí!

Dejte dětem dostatek pití a velkou svačinu. Roušky s sebou!

Přihlášku obdržíte od třídních učitelů.

Třídní schůzky - "Setkání tří"

Vážení rodiče,

v tomto školním roce budou třídní schůzky probíhat formou „Setkání tří“. To znamená, že se v dohodnutý čas setkají učitel/ka – žák/yně - rodič/zákonný zástupce (mohou i oba rodiče).

Tento formát schůzky směřuje k lepší spolupráci mezi školou a rodinou, vzájemnému porozuměník nejlepšímu nastavení vzdělávání žáka. Za školu se s Vámi setká třídní učitel.

Věříme, že stejně jako my, budete vnímat smysl těchto setkání a naleznete si pro ně čas.

S nabídkou konkrétních termínů setkání Vás kontaktují třídní učitelé.

V případě zájmu se samozřejmě můžete domluvit na setkání i s ostatními učiteli.

K bližšímu pochopení formátu těchto setkání uvádíme odkazy, kde je vysvětlen smysl a princip těchto schůzek:

https://bein.ped.muni.cz/sumar-dobre-praxe/jsem-rodic/zapojeni-rodicu-do-cinnosti-skoly/tripartitni-setkani

https://bein.ped.muni.cz/sumar-dobre-praxe/jsem-rodic/zapojeni-rodicu-do-cinnosti-skoly/tripartitni-setkani/pravidla-tripartitni-schuzky

Pravidla setkání tří

Nebojte se po schůzce dát učiteli zpětnou vazbu na formát schůzky - co vám na schůzce přišlo dobré/co vám vyhovovalo, co byste udělali jinak.

  1. Jako rodiče/pečující osoby můžete být neklidní z nového formátu schůzky - může být těžké hovořit o výsledcích dítěte před ním samotným. Na začátku schůzky by měl být jasně stanoven cíl a způsob, jakým bude schůzka probíhat. Pokud je to jen trochu možné, zeptejte se učitele předem na zadání, abyste mohli přemýšlet o konkrétních bodech, na které se připravit. Pokud máte téma, které vás trápí, navrhněte jej. Schůzka pak bude probíhat mnohem efektivněji.
  2. V rámci schůzky by měly být rovnoměrně zastoupeny všechny strany. I když to může být někdy těžké, zkuste nemluvit za svoje dítě a dát mu prostor obhájit svoje názory a náhledy. Snažte se neskákat dítěti do řeči, aktivně ho poslouchat a brát jeho pohled vážně.
  3. Cílem schůzky může být např. sladění pohledu na vzdělávání dítěte - jak vnímá aktuální situaci dítě? Jak ji vnímá učitel/učitelka?
  4. Prostor schůzky může být i prostorem pro dohody. Domluvte se s učitelem/kou a dítětem na následujícím postupu a jeho vyhodnocení.
  5. Snažte se v průběhu schůzky zaměřovat nejen na negativní nebo složité aspekty, vyzdvihněte pozitiva a úspěchy, kterých jste (společně) dosáhli. Věnujte jim prostor i v přípravě. Přestože někdy může být těžké vidět přes všechny problémy i pozitivní věci, mívají často velmi motivační aspekt.

Zájmová činnost ve šk. roce 2021-2022

Vážení rodiče,

ve šk. roce 2021/22 nabízíme žákům níže uvedené zájmové a vzdělávací činnosti.

Provoz kroužků a doučování zahájíme od pondělí 4. října 2021.

Zájem o účast žáka na kroužku sdělte škole prostřednictvím formuláře, který obdržíte od třídních učitelů.

Ohledně výběru žáků na doučování se příslušným rodičům ozvou učitelé.

Činnost kroužku bude zahájena v případě, že se přihlásí dostatečný počet žáků.

 

PO

Hodina sportování v ŠD 1

Ekoškola – schůzka týmu

14:00 – 15:00

13:00 – 14:00

Dana Pova

ÚT

Doučování (ČJ 2. + 3. r.)

Kroužek techniky

13:00 – 14:00

14:15 – 15:15

Mgr. Bedřiška Pakandlová

Mgr. Jiří Pospíšil

ST

Doučování (ČJ 4. + 5. r.)

Tvořivá dílna 2

12:45 – 13:45

13:30 – 15:00

Mgr. Bedřiška Pakandlová

Mgr. art. Jarmila Tlustá

ČT

Doučování (M)

Vaření 3

Myslivecký kroužek 4

Kroužek angličtiny 2

12:00 – 13:00

14,00 - 15,30

15,00 - 16,00

13:00 – 14:00

Mgr. Eva Beránková

Dana Pova

Ing. Naďa Barvínková

 

1 Hodina sportování probíhá v pondělí od 14:00 do 15:00. Netřeba se přihlašovat. Účastní se žáci ze školní družiny, kteří mají v daný den zájem sportovat.

 

2 Jsme rádi, že se do činnosti školy zapojují i zástupci z řady rodičů. Nově nabízíme kroužek „Tvořivá dílna“, vedený výtvarnicí Mgr. art. Jarmilou Tlustou. Kroužek angličtiny povede Naďa Barvínková.

Tvořivá dílna: 500,-Kč/pololetí. Angličtina 500,-Kč/pololetí.

Kroužek techniky: 400,-Kč/pololetí.

 

 

3 Vaření se koná každý druhý týden, střídavě s Mysliveckým kroužkem.

Vaření: 100,-Kč měsíčně (na suroviny).

 

4 Škola zprostředkovává Myslivecký kroužek. V době kroužku škola za žáky neodpovídá.

Ředitelské volno pro žáky ZŠ v pondělí 27. 9. 2021

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Malečov

ředitelské volno pro žáky základní školy v pondělí 27. 9. 2021

z provozních a organizačních důvodů (v úterý 28. 9. je státní svátek).

Současně bude z provozních a organizačních důvodů přerušena činnost školní družiny.

Provoz mateřské školy zůstává nepřerušen.

Potvrzení o testu na covid-19

 

Vážení rodiče,

školy nemají povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod.

Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, dokládat čestným prohlášením.

VZOR čestného prohlášení ZDE.

Testování dětí a žáků

Vážení rodiče,
 
sdílíme informační web MŠMT ČR a NPI ČR pro rodiče ohledně testování dětí a žáků. 
 

Aktuální informace pro rodiče

PODMÍNKY PROVOZU ZŠ OD 30. 11. 2020 ZDE.

Tabulka opatření PES pro oblast školství ZDE.

Jak používat roušku - návod pro rodiče ZDE.

Používání roušky ve škole - návod pro žáky ZDE.

Informace MŠMT k výuce od 30. 11. 2020: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf


Vážení rodiče,

úvodem Vám chceme poděkovat za spolupráci a přístup Vás a Vašich dětí k distanční výuce.

Situace je náročná pro všechny zúčastněné, ale nezbývá nám, než se s ní co nejlépe „popasovat“.

V úterý 10. 11. 2020 se konala pedagogická rada za 1. čtvrtletí. Na ní obvykle navazují třídní schůzky.

Vzhledem k současné situaci se nebudou konat v klasické podobě. Do 15. 11. obdržíte emailem od třídních učitelů slovní hodnocení žáka. S učiteli se následně můžete domluvit na individuální konzultaci (a její podobě - telefonicky, emailem, videohovor přes WhatsApp, MS Teams). Stejně tak je Vám k dispozici i ředitel školy.

Ačkoliv situace v tuto chvíli není příznivá, jsme optimisté a máme opět v plánu zimní školu v přírodě s lyžováním (březen 2021). O podrobnostech Vás informujeme, až bude pravděpodobné, že lze akci realizovat.

Stejně tak je v plánu letní škola v přírodě v RS Aero Holany v termínu 31.5.-4.6.2021 (pro všechny žáky).

Od února budou všichni žáci opět jezdit plavat do bazénu v Ústí nad Labem (celkem 10x).

Máme připraveny i další jednodenní akce, jejichž realizace se bude odvíjet od omezení spojených s epidemiologickou situací v ČR. Rádi bychom například realizovali výlet do IQ Landie v Liberci.

Úplata za školní družinu bude snížena poměrně k délce zákazu přítomnosti žáků ve škole (o tuto částku bude snížena úplata za 2. pololetí).

Při jakýchkoliv změnách týkajících se výuky budete informování prostřednictvím třídních učitelů a webových stránek školy.