Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Napsal ZŠ a MŠ Malečov

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Podatelna

Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace
Malečov 61, 403 27 Malečov

Napsal ZŠ a MŠ Malečov

Úřední hodiny sekretariátu školy
07:30 – 09:00, 12:00 – 13:30

Základní dokumenty školy

Zřizovací listina

Kontaktní informace

Organizační schéma 

Žádost o poskytnutí informací

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů


Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Podatelna

Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace
Malečov 61, 403 27 Malečov

b) úřední hodiny podatelny (spisového uzlu)

Po – Pá: 7:30 – 14:00
Mimo dny státních svátků

Napsal ZŠ a MŠ Malečov
Naše základní škola realizuje projekt s názvem ŠKOLA VŠEM, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007204, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ. V průběhu realizace projektu budou na naší škole probíhat tyto aktivity

Napsal ZŠ a MŠ Malečov

logo EU MSMTNaše mateřská škola, základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Společně do života, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013603, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na