O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Úspěchy

Společně do života

logo EU MSMTNaše mateřská škola, základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Společně do života, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013603, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na

  •  osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky základní školy – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • personální podporu mateřské školy a školní družiny – školní asistent
  • využití ICT ve vzdělávání v mateřské a základní škole
  • projektové dny mateřské školy a základní školy

Hlavními cíli projektu jsou

  • zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
  • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
  • zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Další informace