O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Řád školní jídelny

Soubor ke stažení.

SMĚRNICE č. 8/2019

Řád školní jídelny ZŠ a MŠ

Číslo jednací: 2019/ŠM/034
Skartační znak: V5

Obsah:

 • ČL. 1 - Úvod, všeobecná ustanovení

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ (články 2 – 8)

 • ČL. 2 - Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
 • ČL. 3 - Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • ČL. 4 - Provoz a vnitřní režim jídelny ZŠ
 • ČL. 5 - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 • ČL. 6 - Zacházení s majetkem ŠJ
 • ČL. 7 - Řád školní jídelny
 • ČL. 8 - Sankce za porušení řádu

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ (články 9 – 12)

 • ČL. 9 - Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
 • ČL. 10 - Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • ČL. 11 - Provoz a vnitřní režim jídelny MŠ
 • ČL. 12 - Zajištění bezpečnosti a ochrany dětí zdraví a žáků
 • ČL. 13 - Sanitační řád jídelen MŠ, ZŠ a kuchyně
 • ČL. 14 - Provozní řád školní kuchyně
 • ČL. 15 - Provoz
 • ČL. 16 - Stroje a zařízení
 • ČL. 17 - Likvidace odpadů
 • ČL. 18 - Zajištění závodního stravování
 • ČL. 19 - Právo na oběd
 • ČL. 20 - Závodní stravování důchodců
 • ČL. 21 - Závodní stravování a provoz školní kuchyně ZŠ a MŠ
 • ČL. 22 - Přihlašování a odhlašování strávníků
 • ČL. 23 - Placení obědů zaměstnanců
 • ČL. 24 - Absence zaměstnanců
 • ČL. 25 - Účinnost

Účinnost: 1. 4. 2019

Vydal: Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace

Zpracoval: Mgr. Peter Daško

Schválil: Mgr. Peter Daško

Počet stran: 12

Počet příloh: 0

Soubor ke stažení.