Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Řád školní jídelny

Soubor ke stažení.

SMĚRNICE č. 8/2019

Řád školní jídelny ZŠ a MŠ

Číslo jednací: 2019/ŠM/034
Skartační znak: V5

Obsah:

 • ČL. 1 - Úvod, všeobecná ustanovení

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ (články 2 – 8)

 • ČL. 2 - Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
 • ČL. 3 - Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • ČL. 4 - Provoz a vnitřní režim jídelny ZŠ
 • ČL. 5 - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 • ČL. 6 - Zacházení s majetkem ŠJ
 • ČL. 7 - Řád školní jídelny
 • ČL. 8 - Sankce za porušení řádu

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ (články 9 – 12)

 • ČL. 9 - Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
 • ČL. 10 - Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • ČL. 11 - Provoz a vnitřní režim jídelny MŠ
 • ČL. 12 - Zajištění bezpečnosti a ochrany dětí zdraví a žáků
 • ČL. 13 - Sanitační řád jídelen MŠ, ZŠ a kuchyně
 • ČL. 14 - Provozní řád školní kuchyně
 • ČL. 15 - Provoz
 • ČL. 16 - Stroje a zařízení
 • ČL. 17 - Likvidace odpadů
 • ČL. 18 - Zajištění závodního stravování
 • ČL. 19 - Právo na oběd
 • ČL. 20 - Závodní stravování důchodců
 • ČL. 21 - Závodní stravování a provoz školní kuchyně ZŠ a MŠ
 • ČL. 22 - Přihlašování a odhlašování strávníků
 • ČL. 23 - Placení obědů zaměstnanců
 • ČL. 24 - Absence zaměstnanců
 • ČL. 25 - Účinnost

Účinnost: 1. 4. 2019

Vydal: Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace

Zpracoval: Mgr. Peter Daško

Schválil: Mgr. Peter Daško

Počet stran: 12

Počet příloh: 0

Soubor ke stažení.