Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Plány

Týdenní plány ZŠ i MŠ, organizace školního roku

Bakalláři

Online třídní kniha

Office 365

Microsoft online služby

Facebook školy

Fotogalerie školních akcí

Aktuální informace pro rodiče

PODMÍNKY PROVOZU ZŠ OD 30. 11. 2020 ZDE.

Tabulka opatření PES pro oblast školství ZDE.

Jak používat roušku - návod pro rodiče ZDE.

Používání roušky ve škole - návod pro žáky ZDE.

Informace MŠMT k výuce od 30. 11. 2020: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf


Vážení rodiče,

úvodem Vám chceme poděkovat za spolupráci a přístup Vás a Vašich dětí k distanční výuce.

Situace je náročná pro všechny zúčastněné, ale nezbývá nám, než se s ní co nejlépe „popasovat“.

V úterý 10. 11. 2020 se konala pedagogická rada za 1. čtvrtletí. Na ní obvykle navazují třídní schůzky.

Vzhledem k současné situaci se nebudou konat v klasické podobě. Do 15. 11. obdržíte emailem od třídních učitelů slovní hodnocení žáka. S učiteli se následně můžete domluvit na individuální konzultaci (a její podobě - telefonicky, emailem, videohovor přes WhatsApp, MS Teams). Stejně tak je Vám k dispozici i ředitel školy.

Ačkoliv situace v tuto chvíli není příznivá, jsme optimisté a máme opět v plánu zimní školu v přírodě s lyžováním (březen 2021). O podrobnostech Vás informujeme, až bude pravděpodobné, že lze akci realizovat.

Stejně tak je v plánu letní škola v přírodě v RS Aero Holany v termínu 31.5.-4.6.2021 (pro všechny žáky).

Od února budou všichni žáci opět jezdit plavat do bazénu v Ústí nad Labem (celkem 10x).

Máme připraveny i další jednodenní akce, jejichž realizace se bude odvíjet od omezení spojených s epidemiologickou situací v ČR. Rádi bychom například realizovali výlet do IQ Landie v Liberci.

Úplata za školní družinu bude snížena poměrně k délce zákazu přítomnosti žáků ve škole (o tuto částku bude snížena úplata za 2. pololetí).

Při jakýchkoliv změnách týkajících se výuky budete informování prostřednictvím třídních učitelů a webových stránek školy.

Postup přihlášení do Office 365 a práce v MS Teams

Postup přihlášení do Office 365 ZDE.
Uvnitř odkaz na video návod pro práci v aplikaci Teams.

Výuka MS Teams a Office 365

Vážení rodiče.

Ve škole probíhá výuka žáků v práci s MS Teams a Office 365 pro případ distanční výuky. Žáci 2. a 3. ročníku se těmito programy zabývají každý pátek v rámci hodiny matematiky, žáci 4. a 5. ročníku v úterý v hodinách ICT. Hesla jsme schopni na vyžádání obnovit. V případě nejasností ohledně MS teams a Office 365 kontaktujte pana učitele Pospíšila (út - pá vždo do 16:00).

Kroužky a doučování ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče a žáci.
 
I ve školním roce 2020/2021 nabízíme kroužky a doučování. Pro více informací klikněte zde.

Kroužek vaření se do odvolání nekoná

Z důvodu hygienických opatření, v souvislosti s covid-19, se až do odvolání nebude konat kroužek vaření v rámci školní družiny.

Nové webové stránky

Vážení rodiče, žáci a další návštěvníci.
Zajisté jste zaznamenali nový vzhled našich webových stránek.
Doufáme, že se Vám líbí a uživatelsky vyhovují. Nově jsou responsivní (upravené i pro používání v mobilních zařízeních).
V současné době ještě probíhá doplňování jejich obsahu. Pokud Vám nějaké informace chybí, sdělte to, prosím, třídním učitelům nebo řediteli školy.
Na úvodní straně při srolování dolů uvidíte Aktuality.
Do kalendáře (také na úvodní straně) budeme doplňovat chystané akce.
Zároveň upozorňujeme na nové e-mailové kontakty na všechny zaměstnance školy.
 

Změna bankovního spojení

Upozorňění na změnu bankovního spojení pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání, stravného a družiny, s platností od září 2020.

Nové číslo účtu pro tyto platby je 240 181 6093 / 2010 u Fio banky, a.s.

Nový formulář pro platbu inkasem ZDE

Oznámení o přerušení činnosti MŠ

Po projednání se zřizovatelem oznamujeme přerušení provozu MŠ od 13. 7. 2020 do 14. 8. 2020 z provozních důvodů.

Snížení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Za měsíce červenec a srpen 2020 je snížena výše úplaty za předškolní vzdělávání na ½.