Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Proběhlé projekty

Pohyb a výživa

Naše škola se stala pilotní školou v pokusném ověřování programu Pohyb a Výživa

Veškeré informace o pokusném ověřování programu Pohyb a výživa najdete na oficiálních webových stránkách.

Měření zdatnosti

termín: 21. 5. a 28. 5. 2015

testy: skok daleký z místa, leh-sed opakovaně, běh po dobu 12 min, člunkový běh 4x10 m, hluboký předklon v sedu

Děkujeme paní Mgr. Haně Horklové za pomoc při realizaci

Týden zdraví

termín: 28. 4. - 29. 4. 2015

úterý - povídání o zdravé výživě, třídění potravin a nápojů v rámci potravinové pyramidy

středa - výlet na Vysoký Ostrý, chystání zdravé snídaně

čtvrtek - sportovní dopoledne

Informační schůzka s lektory programu PaV

termín: 23.9. 2015 od 17:00

Základní informace

Lektorky programu Pohyb a výživa pro naší školu jsou

  • pro oblast výživy:  Ing. Adéla Lencová
  • pro oblast pohybu: Mgr. Hana Horklová

V programu Pohyb a výživa za školu

  • ředitelka: Mgr. Alexandra Petrů
  • učitelka: Mgr. Zuzana Slunečková
  • vedoucí ŠJ: Dana Pova

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu ZŠ Malečov
"Kdo se učí, nezdivočí.."  pro program Pohyb a Výživa