O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Plány

Týdenní plány ZŠ i MŠ, organizace školního roku

Bakaláři

Online třídní kniha

Office 365

Microsoft online služby

Facebook školy

Fotogalerie školních akcí

Aktuální informace k provozu školy

Karanténa v ZŠ od 14. 10. 2021 - INFORMACE ZDE.

 

Rozvrh distanční výuky ZDE.

Informace budeme průběžně doplňovat a upřesňovat.

 

 

Podzimní prázdniny jsou pro žáky ZŠ v termínu 27. - 29. 10. 2021. Zároveň je přerušený provoz školní družiny.

 

Mateřská škola zůstává v provozu.

 

Kroužek vaření bude z provozních důvodů zahájen až v listopadu.

Zájmová činnost ve šk. roce 2021-2022

Vážení rodiče,

ve šk. roce 2021/22 nabízíme žákům níže uvedené zájmové a vzdělávací činnosti.

Provoz kroužků a doučování zahájíme od pondělí 4. října 2021.

Zájem o účast žáka na kroužku sdělte škole prostřednictvím formuláře, který obdržíte od třídních učitelů.

Ohledně výběru žáků na doučování se příslušným rodičům ozvou učitelé.

Činnost kroužku bude zahájena v případě, že se přihlásí dostatečný počet žáků.

 

PO

Hodina sportování v ŠD 1

Ekoškola – schůzka týmu

14:00 – 15:00

13:00 – 14:00

Dana Pova

ÚT

Doučování (ČJ 2. + 3. r.)

Kroužek techniky

13:00 – 14:00

14:15 – 15:15

Mgr. Bedřiška Pakandlová

Mgr. Jiří Pospíšil

ST

Doučování (ČJ 4. + 5. r.)

Tvořivá dílna 2

12:45 – 13:45

13:30 – 15:00

Mgr. Bedřiška Pakandlová

Mgr. art. Jarmila Tlustá

ČT

Doučování (M)

Vaření 3

Myslivecký kroužek 4

Kroužek angličtiny 2

12:00 – 13:00

14,00 - 15,30

15,00 - 16,00

13:00 – 14:00

Mgr. Eva Beránková

Dana Pova

Naďa Barvínková

 

1 Hodina sportování probíhá v pondělí od 14:00 do 15:00. Netřeba se přihlašovat. Účastní se žáci ze školní družiny, kteří mají v daný den zájem sportovat.

 

2 Jsme rádi, že se do činnosti školy zapojují i zástupci z řady rodičů. Nově nabízíme kroužek „Tvořivá dílna“, vedený výtvarnicí Mgr. art. Jarmilou Tlustou. Kroužek angličtiny povede Naďa Barvínková.

Tvořivá dílna: 500,-Kč/pololetí. Angličtina 500,-Kč/pololetí.

Kroužek techniky: 400,-Kč/pololetí.

 

 

3 Vaření se koná každý druhý týden, střídavě s Mysliveckým kroužkem.

Vaření: 100,-Kč měsíčně (na suroviny).

 

4 Škola zprostředkovává Myslivecký kroužek. V době kroužku škola za žáky neodpovídá.

Ředitelské volno pro žáky ZŠ v pondělí 27. 9. 2021

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Malečov

ředitelské volno pro žáky základní školy v pondělí 27. 9. 2021

z provozních a organizačních důvodů (v úterý 28. 9. je státní svátek).

Současně bude z provozních a organizačních důvodů přerušena činnost školní družiny.

Provoz mateřské školy zůstává nepřerušen.

Potvrzení o testu na covid-19

 

Vážení rodiče,

školy nemají povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod.

Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, dokládat čestným prohlášením.

VZOR čestného prohlášení ZDE.

Testování dětí a žáků

Vážení rodiče,
 
sdílíme informační web MŠMT ČR a NPI ČR pro rodiče ohledně testování dětí a žáků. 
 

Aktuální informace pro rodiče

PODMÍNKY PROVOZU ZŠ OD 30. 11. 2020 ZDE.

Tabulka opatření PES pro oblast školství ZDE.

Jak používat roušku - návod pro rodiče ZDE.

Používání roušky ve škole - návod pro žáky ZDE.

Informace MŠMT k výuce od 30. 11. 2020: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf


Vážení rodiče,

úvodem Vám chceme poděkovat za spolupráci a přístup Vás a Vašich dětí k distanční výuce.

Situace je náročná pro všechny zúčastněné, ale nezbývá nám, než se s ní co nejlépe „popasovat“.

V úterý 10. 11. 2020 se konala pedagogická rada za 1. čtvrtletí. Na ní obvykle navazují třídní schůzky.

Vzhledem k současné situaci se nebudou konat v klasické podobě. Do 15. 11. obdržíte emailem od třídních učitelů slovní hodnocení žáka. S učiteli se následně můžete domluvit na individuální konzultaci (a její podobě - telefonicky, emailem, videohovor přes WhatsApp, MS Teams). Stejně tak je Vám k dispozici i ředitel školy.

Ačkoliv situace v tuto chvíli není příznivá, jsme optimisté a máme opět v plánu zimní školu v přírodě s lyžováním (březen 2021). O podrobnostech Vás informujeme, až bude pravděpodobné, že lze akci realizovat.

Stejně tak je v plánu letní škola v přírodě v RS Aero Holany v termínu 31.5.-4.6.2021 (pro všechny žáky).

Od února budou všichni žáci opět jezdit plavat do bazénu v Ústí nad Labem (celkem 10x).

Máme připraveny i další jednodenní akce, jejichž realizace se bude odvíjet od omezení spojených s epidemiologickou situací v ČR. Rádi bychom například realizovali výlet do IQ Landie v Liberci.

Úplata za školní družinu bude snížena poměrně k délce zákazu přítomnosti žáků ve škole (o tuto částku bude snížena úplata za 2. pololetí).

Při jakýchkoliv změnách týkajících se výuky budete informování prostřednictvím třídních učitelů a webových stránek školy.

Postup přihlášení do Office 365 a práce v MS Teams

Postup přihlášení do Office 365 ZDE.
Uvnitř odkaz na video návod pro práci v aplikaci Teams.

Výuka MS Teams a Office 365

Vážení rodiče.

Ve škole probíhá výuka žáků v práci s MS Teams a Office 365 pro případ distanční výuky. Žáci 2. a 3. ročníku se těmito programy zabývají každý pátek v rámci hodiny matematiky, žáci 4. a 5. ročníku v úterý v hodinách ICT. Hesla jsme schopni na vyžádání obnovit. V případě nejasností ohledně MS teams a Office 365 kontaktujte pana učitele Pospíšila (út - pá vždo do 16:00).

Kroužky a doučování ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče a žáci.
 
I ve školním roce 2020/2021 nabízíme kroužky a doučování. Pro více informací klikněte zde.