O nás

Jsme málotřídní základní škola s prvním stupněm a dvoutřídní mateřská škola v malebné krajině Českého středohoří. Poskytujeme vzdělání zejména dětem z oblasti Malečovska a blízkého Ústí nad Labem. Jsme volbou pro rodiče, kteří chtějí mít své dítě kvalitně vzdělávané ve škole rodinného typu ve zdravém životním prostředí.

Stávající projekty

Pedagog 21. století - vzdělávací program pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ

logo EU MSMT

Naše škola realizuje projekt s názvem Pedagog 21. století - vzdělávací program pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012395, podpořený z výzvy MŠMT - Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP.

Doba realizace projektu je od 1. 12. 2019 do 30. 9. 2022

Cílem projektu je vytvoření nového vzdělávacího programu pro pedagogy a vedení základních škol, zaměřeného na integraci digitálních technologií do výuky a chodu školy.

Vzdělávací program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu). Vzdělávací program bude vytvořen na základě požadavků a cílů zapojených škola a pedagogů.  

Tento projekt je spolufinancován EU.

Další informace