Malečov 61,
403 27 Malečov

603 554 941
info@zsmalecov.cz

Proběhlé projekty

EU peníze školám

Projekt EU peníze školám byl odstartován v květnu 2010, kdy MŠMT vyhlásilo výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Tento projekt byl financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OPVK) a jeho hlavním smyslem bylo podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické:

 • EU OPVKčtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • přírodní vědy
 • finanční gramotnost
 • inkluzivní vzdělávání EU peníze školám

EU - OPVK
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (DUM)

Vytvořily

 • MATEMATIKA pro 1., 2., 3. a 4. ročník - Mgr. Nina Ludvíková
 • ČESKÝ JAZYK pro 1., 2., 3. a 4. ročník - Mgr. Nina Ludvíková
 • PRVOUKA pro 3. ročník - Dana Pova
 • PŘÍRODOVĚDA pro 4. ročník - Dana Pova

Díky tomuto projektu má naše škola interaktivní tabuli a notebooky.


Zajímavé odkazy týkající se tohoto projektu